FAQ

1. Kakav je kineski jezik?

Neobičan jer je znakovni i tonalni jezik. Lagan jer nema konjugacije i deklinacija (sve je u osnovnom obliku). Koristan jer ga se govori u 33 države svijeta a jezik je zemlje čija je ekonomija među vodećima u svijetu. Slojevit jer se može izučavati i u onom obliku koji sad koristimo ali i kroz razvojne faze. Dakle, vrlo je zanimljiv!:)

2. Je li kineski jezik težak?

Ako Vam se kineski sviđa i imate želju naučiti ga – nije. Ako radite po metodi koju primjenjujemo na nastavi – nije. Ako ne želite sve odmah i sad – nije. Dakle, ljubav, suradnja i strpljenje i ne možete nemati rezultat.

3. Što je kineski znak?

Kineski znak nije pojam ni riječ ni slovo, kineski znak je slog – neki slogovi imaju samostalna značenja, a neki se ne mogu samostalno koristiti. Jedna riječ može biti sastavljena od jednog ili više znakova. Kombiniranjem istih znakova nastaju nove riječi što znači da ako znate npr. 300 znakova, znate više od 300 riječi!!

4. Koliko znakova je potrebno za sporazumijevanje na kineskom?

Ako želite naučiti najfrekventnije riječi, već s 400 znakova možete razumjeti 70% jezika, iako kineski jezik broji 60 000 znakova.

5. Koliko vremena je potrebno za naučiti kineski?

Ovisi o tome koji je Vaš osobni cilj – što točno želite naučiti. Ovisi o vremenu koje imate za postizanje tog cilja. Dakle, vrlo je individualno. Zato u nastavi koristimo individualni pristup kako bi svatko što više, što lakše i čim prije savladao ono što želi.