Putovanja u Kinu

Putovanja koja organizirmo na godišnjoj bazi, turističko-edukativna su putovanja koja su ne samo prilika da naši polaznici posjete zemlju čiji jezik uče nego su i prilika da prakticiraju i usavršavaju stečeno znanje!

Follow us
error: Content is protected !!