Stupnjevanje

1. STUPANJ

Prvi stupanj Haohan tečaja za odrasle predstavlja upoznavanje s kineskim jezikom- naučiti ćete osnove kineske gramatike, osnove pisanja kineskih znakova, te osnovne fraze koje se koriste u svakodnevnog životu a tiču se osobnih bazičnih podataka  kao što su ime, prezime, odakle ste, koliko godina imate, kojima danima što radite, što volite, koje jezike govorite…(na listi će tada biti i kineski!! :)) Predstavlja bazu i zbog toga je jako važan-  kad se dobro savlada, odskočna je daska za učenje dalje. Broj znakova: 70, broj riječi: 150

2. STUPANJ

Na drugom stupnju proširiti ćete svoj vokabular, kako usmeno tako i znakovno te ćete biti u mogućnosti dati/ razmijeniti više podataka. Naime, moći ćete reći više o sebi, o osobnim  podacima kao što su broj telefona, email, faks, adresa i sl. K tome, naučiti ćete članove obitelji te zaokružiti stupanj s vokabularom koji se tiče svakodnevnih potreba u školi, na poslu. Broj znakova: 100, broj riječi: 150

3. STUPANJ

Treći stupanj ide još jedan korak naprijed! Učiti ćete vokabular vezan uz restorane, dućane, putovanja, planove, sport. On dopunjava Vaš nivo znanja, a u biti završni je korak ka HSK 1 ispitu. Broj znakova: 110, broj riječi: 200

HSK 1.

Podrazumijeva sposobnost primjene i razumijevanja jednostavnih kineskih izraza potrebnih za osnovnu komunikaciju. Broj riječi: 150

4. STUPANJ

Za sve one koji žele više, četvrtim stupnjem se nivo znanja podiže na još jednu razinu više! Učite kako se snaći u prostoru, kojim prijevoznim sredstvima, upoznajete se s okolinom, učite nazive životinja i što se može uzgajati, izražavate sa čim ste upoznati, a sa čime ne, učite dijelove tijela te što reći ako morate npr. doktoru. Uz to, sve radnje ste u mogućnosti izraziti u prošlim vremenima. Broj znakova: 100, broj riječi: 150

5. STUPANJ

Na petom stupnju učite o državi, o mjestima koja volite posjećivati i zašto, o zabavama i što na njima možete raditi, a pri tome učite kako izraziti kvalitetu svih naučenih radnji (tzv. Dopune za stupanj) te za što ste zainteresirani, a za što ne. Broj znakova: 70, broj riječi: 150

6. STUPANJ

Šesti stupanj bavi se vremenskom prognozom, godišnjim dobima te svim aktivnostima kojima se u određenom godišnjem dobu možemo baviti. Bavi se prostorom u kome živite, prostorom koji vas okružuje, a omogućava vam i savladati komparacije svega naučenoga. Zaključni je korak ka polaganju HSK 2 ispita. Broj znakova: 60, broj riječi: 200

HSK 2.

Podrazumijeva sposobnost snalaženja u svakodnevnim situacijama. Broj riječi: 300

7. STUPANJ

Sedmi stupanj vam omogućava izraziti stvari koje se tiču svakodnevnih obveza u Školi/ poslu a k tome, pokriva vokabular vezan uz organizaciju ne samo osobnih nego i poslovnih angažmana/ interesa. Osim toga, učite izraziti rezultate aktivnosti kojima se bavite (tzv. Dopune za rezultat). Broj znakova: 70, broj riječi: 200

8. STUPANJ

Osmi stupanj vas pruža vokabular vezan uz iznajmljivanje stanova, što trebamo/ imamo u jednom životnom prostoru te čime se, osim do tada naučenih aktivnosti, možete baviti kao hobijem. K tome, na 7.stupnju učite izraziti svoje mogućnosti kroz tzv. Dopune za mogućnost. Broj znakova: 70, broj riječi: 150

9. STUPANJ

Na devetom stupnju se bavimo raznim opcijama, npr, što napraviti ako smo u hotelu i naša prtljaga se izgubi, kupovali smo i netko nam je ukrao novčanik. Ili, jednostavno, ne znamo gdje smo ostavili svoje stvari. U svemu, pomagat će Vam tzv. „Ba“ rečenice i pasiv. Zaključno, svoje znanje, ako želite, moći ćete zaokružiti HSK 3 ispitom. Broj znakova: 90, broj riječi: 200

HSK 3.

Podrazumijeva sposobnost komuniciranja na osnovnoj razini u svakodnevnom, akademskom i poslovnom životu. Broj riječi: 600

HSK 4.

Podrazumijeva sposobnost spontanog i nesmetanog komuniciranja o brojnim temama i tečnog razgovora s izvornim govornicima kineskog jezika. Broj riječi: 1200, CEF ekvivalent: B2

HSK 5.

Podrazumijeva sposobnost čitanja kineskih novina i magazina, gledanja i razumijevanja kineskih filmova i predstava te držanja govora na kineskom jeziku. Broj riječi: 2500, CEF ekvivalent: C1

HSK 6.

Podrazumijeva sposobnost spontanog, tečnog i pravilnog pismenog i usmenog izražavanja te potpuno razumijevanje svih oblika pismene i usmene komunikacije. Broj riječi: 5000, CEF ekvivalent: C2

Za zainteresirane, Haohan škola kineskog jezika organizirat će tečajeve koji vode ka polaganju HSK 4, 5, 6. Opis spomenutih tečajeva biti će pravodobno objavljen.

Kulturološki segmenti onih oblasti kojima se određeni stupanj bavi su sastavni dijelovi tečaja kojeg pohađate.

Za polaganje HSK ispita, osim navedenog broj znakova koji je potrebno znati da bi se položio završni ispit u Haohan školi kineskog jezika, potrebno je znati na kineskom i navedeni broj riječi koje se po programu Haohan škole kineskog jezika radi dodatno u okviru pojedinog tečaja.

Stupnjevanje po CEF-u:
A1 (tri modula) A2 (tri modula) – temeljni korisnik
B1 (tri modula) i B2 (dva modula) – samostalni korisnik
C1 (četiri modula) i C2 (dva modula) – iskusni korisnik

Follow us
error: Content is protected !!