Naziv Tai chi  (太极 – tài​jí​) naziv je za princip kineske filozofije prikazan simbolom kruga koji je podijeljen slovom S na dvije kapljice iste veličine. Jedna je bijele boje s crnom točkom, druga je crne boje s bijelom točkom – simbolično govore o tome kako u životu ne postoje čiste krajnosti; ove kapljice predstavljaju koncept Yin-a i Yang-a.

S druge strane, Chuan (拳 – quán) se odnosi na šaku, ali simbolizira kretanje. U dubljem smislu predstavlja i kontrolu nad osobnim pokretima. Kažu da je ruka najsavršeniji instrument uma jer sve što um zamisli, ruka ostvari. Upravo zbog te veze uma i tijela, koju su u Kini davno prepoznali, Tai chi sadrži samo kružne i fluidne pokrete; napetost izaziva grčevite i pravocrtne a smirenost lake i kružne kretnje.

Tai chi Chuan (太极拳 – tài​jí​quán) se stoga definira kao sistem za uravnoteženje suprotnosti, kontroliranje uma putem fizičke aktivnosti. Pri tom, on ne traži fizičku snagu – baziran je na konceptu međudjelovanja chi-ja i uma.

 

Naime, psihička napetost i tjelesna preopterećenost, smatraju stručnjaci, stvara unutarnju neravnotežu i vanjsku ukočenost – ako živčani sustav i mišići nisu opušteni, niti chi ne može kružiti. Kolanje chi-a, vjeruje se, produžuje život i čisti um; daoisti su još od davnina smatrali da samo takav um može primiti i shvatiti stvari.

Chi je osnova Tai chi-a, njegov je prvi princip. Kako na zapadu ne postoji odgovarajući prijevod, možemo ga pobliže objasniti/ definirati kao unutarnju, vitalnu, životnu energiju; Tai chi se ne bavi time je li Chi metafizičke, kemijske ili bilo koje druge strukture, bavi se efektom koji ima na naše zdravlje, život – cilj u vježbanju Tai chi-ja je uravnoteženjem unutarnjeg, uskladiti se s vanjskim.

Pri tom, opisani chi (气 – qì) nije isti chi (极 – ​jí) iz naziva Tai chi (太极 – tài​jí) – kao što vidite, te se dvije riječi se na kineskom različito pišu i izgovaraju pa samim tim imaju i različito značenje. Chi o kojem upravo govorimo poznat Vam je iz tradicionalne kineske medicine, većini poznat iz akumpukture – iglama se ubadaju akumpukturne točke koje se nalaze na meridijanima, time se utječe na tok energije i na taj način se liječe bolesti koje nastaju kada dođe do začepljenja protoka spomenute. Liječi se, dakle, uzrok a ne posljedica.

Danas se u Kini vježbaju četiri glavna stila Tai chi-ja: YANG, WU, HO, SUN – ostalo su njihove varijacije. Kažu neki zapisi da su prve taoističke vježbe disanja i dugovječnosti, iz kojih je, smatra se, nastao Tai chi, sadržavale samo 13 pokreta. Njih ćemo, između ostalog, imati priliku učiti/ prakticirati na seminaru koji će u Zagrebu  od 28. do 30.travnja održati Tao Master Zhang  – veliki  kineski učitelj, iscjeljitelj, majstor Tai chia, I Chinga i kaligrafije.

Predsjednik je Istraživačkog Instituta za Kinesku Predikcijsku Kulturu (Tui Bei Tu); dekan Tiahua Umjetničkog istraživačkog instituta za kaligrafiju i slikanje; prodekan istraživačkog centra naslijeđene kulture Kineske drevne civilizacije; direktor Kineskog Tai chi odbora sportsko-industrijskog udruženja; potpredsjednik stručnog odbora za međunarodnog I Ching udruženja i zamjenik direktora upravljačkog odbora Lingcheng taoističkog hrama u Langzhongu, u pokrajini Sichuan, u Kini.

Nudi individualne i grupne konzultacije u raznim životnim područjima (životno planiranje-predikcije, zdravstvena/ bračna savjetovanja, pomoć u pronalaženju idealnog životnog partnera, predikcije financijskih trendova, poslovne strategije/ planiranja kao i private/ poslovne Feng Shui konzultacije) pa ne čudi da danas njegove seminare pohađaju deseci tisuća ljudi u Kini.

Ove godine će za vrijeme svoje turneje po Europi boravit u Zagreb od 28.04. do 03.05 – prva tri dana će biti seminar, dok će u razdoblju od 1.05. do 03. 05. biti dostupan za individualne konzultacije i tretmane.

 

Želite li više saznati, dublje upoznati ne samo Tai chi, nego i kaligrafiju i I Ching, rezervacije se mogu napraviti na Facebook profilu ili na mail MasterZhangInCroatia@gmail.com.